Farnost Chrast

Oficiální stránky římskokatolické farnosti

Oficiální stránky římskokatolické farnosti

z farnosti Chrast

Římskokatolická farnost Chrast - kostel Nejsvětější trojice

.

Tříkrálová sbírka 2024

TKS-Chrast-2024-souhrn

Vývoj koledy za minulé roky – Chrast

Vývoj koledy za minulé roky – Rosice

Vývoj koledy za minulé roky – Řestoky

Přehled jednotlivých pokladniček

Podle ulic

.

Archivní sdělení:

Putovní výstava „Adopce na dálku“

V dubnu byla v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti instalována putovní výstava Diecézní charity Hradec Králové „Štafeta naděje“. Výstava vypráví příběhy absolventů dobročinného projektu Adopce na dálku®, který podporuje vzdělávání chudých dětí v Indii. Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem.

Dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 již téměř 7 000 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více informací najdete na webu www.adopce.hk.caritas.cz

.

Tříkrálová sbírka 2023

.

TKS-Chrast-2023-souhrn

Vývoj koledy za minulé roky – Chrast

Vývoj koledy za minulé roky – Rosice

Vývoj koledy za minulé roky – Řestoky

Přehled jednotlivých pokladniček

Podle ulic

.


Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu
k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si
navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

Praha, 14. února 2022

..


Tříkrálová sbírka 2022

Díky Bohu se letos povedlo zorganizovat tradiční Tříkrálovou sbírku. Děkujeme všem koledníkům, organizátorům a v neposlední řadě dobrodincům!

Vývoj koledy za minulé roky

Přehled jednotlivých pokladniček

.


Dušičkové odpustky

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat od 1. do 8. listopadu a nyní i týden před, tedy od 25.10

Podmínkami jsou:

v daný den

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Plnomocne odpustky pro duše v očistci spojené s návštěvou kostela je možné získat 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den

Podmínkami jsou:

v daný den

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

.


Nové stránky farnosti

Stránky farnosti opět prošly kompletní rekonstrukcí a světlo světa spatřily krátce po památce Panny Marie Růžencové AD 2021. Druhá verze byla užitečná 10 let, sic opravy již dosáhly svého limitu a bylo tedy nutné s ohledem na nové požadavky doby přikročit k rekonstrukci od základů. Tentokrát jsou postaveny na profesionálním řešení, což ocení nejen správci, ale zejména uživatelé. Uvítáme náměty k úpravě a vylepšení vzhledu a obsahu. Obraťte se v tomto na duchovního správce farnosti nebo pište na admin.chrast@email.cz

Adresa stránek je nově farnostChrast.cz

Dříve používaná adresa zůstává nadále funkční: farnost.katolik.cz/chrast