Farnost Chrast

Oficiální stránky římskokatolické farnosti

Oficiální stránky římskokatolické farnosti

z farnosti Chrast

Římskokatolická farnost Chrast - kostel Nejsvětější trojice

.

Archivní sdělení:

Putovní výstava „Adopce na dálku“

V dubnu byla v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti instalována putovní výstava Diecézní charity Hradec Králové „Štafeta naděje“. Výstava vypráví příběhy absolventů dobročinného projektu Adopce na dálku®, který podporuje vzdělávání chudých dětí v Indii. Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem.

Dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 již téměř 7 000 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více informací najdete na webu www.adopce.hk.caritas.cz

.

Tříkrálová sbírka 2023

.

TKS-Chrast-2023-souhrn

Vývoj koledy za minulé roky – Chrast

Vývoj koledy za minulé roky – Rosice

Vývoj koledy za minulé roky – Řestoky

Přehled jednotlivých pokladniček

Podle ulic

.


Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu
k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si
navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

Praha, 14. února 2022

..


Tříkrálová sbírka 2022

Díky Bohu se letos povedlo zorganizovat tradiční Tříkrálovou sbírku. Děkujeme všem koledníkům, organizátorům a v neposlední řadě dobrodincům!

Vývoj koledy za minulé roky

Přehled jednotlivých pokladniček

.


Dušičkové odpustky

Pravidla pro získání odpustků za zemřelé jsou shodná s pravidly z minulého roku, níže souhrnný přehled podmínek.

Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Podrobnější vysvětlení a popis nejen dušičkových odpustků:

.


Nové stránky farnosti

Stránky farnosti opět prošly kompletní rekonstrukcí a světlo světa spatřily krátce po památce Panny Marie Růžencové AD 2021. Druhá verze byla užitečná 10 let, sic opravy již dosáhly svého limitu a bylo tedy nutné s ohledem na nové požadavky doby přikročit k rekonstrukci od základů. Tentokrát jsou postaveny na profesionálním řešení, což ocení nejen správci, ale zejména uživatelé. Uvítáme náměty k úpravě a vylepšení vzhledu a obsahu. Obraťte se v tomto na duchovního správce farnosti nebo pište na admin.chrast@email.cz

Adresa stránek je nově farnostChrast.cz

Dříve používaná adresa zůstává nadále funkční: farnost.katolik.cz/chrast