V pátek 30.9.2022 proběhne po večerní mši sv. příprava na biřmování (od 18h) a biblická hodina (od 19h)

2239
2240

Pořad bohoslužeb naleznete také na adrese Farnostvk.cz