Římskokatolická farnost Chrast

Náměstí 2
53851 Chrast

Duchovní správa:

ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. – děkan

mail: vojtech.broz@centrum.cz

tel: +420 604 829 217